Aktualności

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

  •  

Wersja do odmówienia w Polsce po wieczornym nabożeństwie różańcowym. Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga: — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpieniawspomagaj Twój Kościół,bądź natchnieniem dla rządzących narodami,wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych,uzdrawiaj chorych i… Czytaj dalej »POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Nowe informacje

  •  

W związku z Notą do Dekretu Biskupa Tarnowskiego uzupełniającą Dekret z dnia 24 marca br. informujemy, że w Mszy Świętej może uczestniczyć do 5 osób z najbliższej rodziny zamawiającej Mszę Świętą. Informujemy także, iż drzwi główne kościoła będą otwarte przez cały dzień, aby można było wejść się pomodlić, pamiętając, że w tym samym czasie nie może e jednym miejscu znajdować więcej niż 5 osób. Porządek Mszy w najbliższym tygodniu będzie… Czytaj dalej »Nowe informacje

Informacje do wiadomości parafian w Bystrej

  •  

W związku z Dekretem Biskupa Tarnowskiego z dn. 24 marca 2020 r., który zamieszczony jest na stronie parafialnej, jako duszpasterze prosimy o dostosowanie się i przestrzeganie zarządzeń zamieszczonych w Dekrecie, w duchu troski o zdrowie zarówno wszystkich wiernych świeckich, jak i osób duchownych. Zgodnie z zaleceniem Biskupa informujemy, że pomimo całkowitego zakazu udziału wiernych we Mszach Świętych i innych nabożeństwach w kościele, jest możliwość skorzystania z posługi sakramentalnej zgodnie ze… Czytaj dalej »Informacje do wiadomości parafian w Bystrej

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

  •  

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam: Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku… Czytaj dalej »DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

Komunikat Przewodniczącego KEP

  •  

W związku z apelem Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski skierował Komunikat: „Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we… Czytaj dalej »Komunikat Przewodniczącego KEP

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

  •  

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia. Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem… Czytaj dalej »Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

Ogłoszenie “Gościa niedzielnego”

  •  

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel.… Czytaj dalej »Ogłoszenie “Gościa niedzielnego”

Ważne i pilne informacje do wiadomości wszystkich Parafian w Bystrej

  •  

W związku z zaistniałą sytuacją, po wprowadzeniu staniu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczają liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, a także zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego z dn. 14 marca br. podajemy do wiadomości wszystkich Parafian, że od najbliższej niedzieli tj. 15 marca br. do końca marca odwołane są: Godzinki… Czytaj dalej »Ważne i pilne informacje do wiadomości wszystkich Parafian w Bystrej

Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku

  •  

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia: 1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby… Czytaj dalej »Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

  •  

Drodzy Diecezjanie! Nawiązując do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, dotyczącego wprowadzenia określonych środków ostrożności w związku z zagrożeniem koronawirusem, pragnę przede wszystkim zapewnić o mojej duchowej łączności z Wami oraz modlitwie w Waszej intencji, zwłaszcza za chorych i ich rodziny. Sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga od nas odpowiedzialnego podporządkowania się zaleceniom władz państwowych, ale również mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku duchowego. Ten Wielki Post przybrał dodatkowy charakter… Czytaj dalej »Komunikat Biskupa Tarnowskiego