Przejdź do treści

Ogłoszenia duszpasterskie 26.05.2024r.

 •  

Uroczystość Najświętszej Trójcy

 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Trójcy Najświętszej, która kończy czas Komunii Świętej Wielkanocnej. Dziś w naszej parafii trwamy na adoracji Pana Jezusa. Zachęcam aby po Mszy św. pozostać po wspólnej modlitwie na kilka, kilkanaście minut czuwania w ciszy.  
 2. We czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Po Mszy Świętej o 1100 tradycyjnie procesja do czterech ołtarzy. Proszę o przygotowanie ołtarzy przez poszczególne części parafii. Proszę również o przygotowanie feretronów i sztandarów. Zapraszam dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwonkami, dzieci, które przyjęły I Komunię Świętą, a także OSP w Bystrej do niesienia baldachimu i zabezpieczenia ruchu. Składka w Boże Ciało przeznaczona jest na hospicja i wyznaczone cele charytatywne. Jednocześnie przypominam, że jesteśmy zobowiązani w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. 
 3. W piątek święto Nawiedzenia NMP i ostatnie nabożeństwo majowe. Od soboty rozpoczęcie nabożeństw ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Jest to również I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające (różaniec z rozważaniem) po procesji.
 4. W czasie Oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po Mszy św. wieczornej, w sobotę rano, a w niedzielę po Mszy o 1100.
 5. We środę za tydzień (12 czerwca) na  godz. 1530 ks.  Robert Dytko, Dekanalny Wizytator Katechezy, zaprasza uczniów z klasy VII na spotkanie podsumowujące teoretyczne przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Spotkanie odbędzie się w kościele. Obecność z rodzicem lub opiekunem obowiązkowa. Po Mszy św. zbiórka lektorów i ministrantów.
 6. Dziękuję Rodzinom, które wczoraj sprzątały kościół. Proszę następne 10 Rodzin w kolejności sąsiedzkiej o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę.
 7. Bóg zapłać Parafianom i Gościom – Przyjaciołom naszej Parafii za ofiary składane w czasie Mszy św., jak również te w kopertach i na konto na inwestycje w parafii.
 8.  Zakończyliśmy Biały Tydzień. Oby piękna postawa rozmodlenia i zaangażowania dzieci i rodziców owocowała świętością i pobożnością w dalszym ich życiu. Bóg zapłać dzieciom, które z otrzymanych prezentów podzieliły się z dziećmi z krajów misyjnych. W białotygodniowym dniu misyjnym złożyły ofiarę w kwocie 1110 zł.
 9. Dnia 15 czerwca jest w Zabawie u bł. Karoliny dziękczynienie klas 8 za sakrament bierzmowania. Zapisy na religii.
 10. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym jest artykuł o naszej parafii. Również na stronie Gościa Niedzielnego jest materiał z poświęcenia ołtarza ze zdjęciami i filmem.
 11. Warto zobaczyć! Linki do Gościa Tarnowskiego:

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/8802113.Oltarz-Matki-Bozej-w-Bystrej

https://tarnow.gosc.pl/doc/8802104.Modlitwa-pokuta-i-ofiara

Jubileusz XXV – lecia kanonizacji bł. Kingi i Diecezjalne Święto Rodziny      „Święci żyją świętymi”

Drogie Rodziny,  serdecznie zapraszamy Was na wspólne przeżywanie Jubileuszu XXV – lecia kanonizacji bł. Kingi oraz Diecezjalnego Święta Rodziny. Msza Święta 16 czerwca 1999 roku podczas której papież Jan Paweł II kanonizował bł. Kingę, była dla uczestniczących w tej uroczystości głębokim wydarzeniem duchowym, które wywarło wpływ na naszą diecezję, zainicjowało wiele ewangelizacyjnych dzieł oraz jeszcze bardziej umocniło postać św. Kingi jako patronki samorządowców. „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości” – takie przesłanie skierował do nas św. Jan Paweł II podczas tej Eucharystii 25 lat temu. Świętując srebrny jubileusz tego wydarzenia, pragniemy powrócić do tych słów i z odnowioną gorliwością odczytać dzisiaj ich znaczenie, aby ciągle diecezja tarnowska była „ziemią świętych i błogosławionych”, aby nieustanie Kościół w Tarnowie stawał się, zgodnie z hasłem V Synodu Diecezji Tarnowskiej, na „wzór Chrystusa”. 

            Uroczystości rocznicowe rozpoczniemy przy Ołtarzu Papieskim już 15 czerwca wieczorem. O godz. 19.00 rozpocznie się Oratorium o św. Kindze. Koncert ten jest ukazaniem w niezwykle pięknej artystycznie formie, duchowego i historycznego rysu postaci św. Kingi, patronki Sądecczyzny. Dzieło to jest także wyrażeniem wdzięczności za jej opiekę nad miastem, rejonem oraz całą naszą diecezją. Oratorium zakończy się Apelem Jasnogórskim, który poprowadzi Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

            Centralnym wydarzeniem Jubileuszu będzie Msza Święta sprawowana na Ołtarzu Papieskim 16 czerwca o godz. 11.00 pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Będzie to jednocześnie doroczne Diecezjalne Święto Rodziny. Po Eucharystii zapraszamy wszystkich na piknik rodzinny organizowany przez Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu im. św. Jana Pawła II. Będą liczne atrakcje dla całych rodzin, dobra kuchnia oraz muzyka przyjemna dla ucha i ducha.  Na zakończenie dnia, na godz. 20.00 Gmina Stary Sącz zaprasza na koncert Zespołu Golec uOrkiestra. 

            W ramach Diecezjalnego Święta Rodziny, 16 czerwca będzie także celebrowana Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu dla małżeństw starających się o dar potomstwa. Serdecznie zapraszamy na nią głównie młode małżeństwa, te które już cieszą się potomstwem i ciągle są otwarte na dar życia, te które z różnych przyczyn przeżywają trudności w spełnieniu się tego daru a także rodziców i teściów, aby zawierzyć Bogu, przez wstawiennictwo Maryi tę intencję.

Grupy pielgrzymkowe prosimy o rejestrację poprzez link https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/2137, abyśmy mogli Was powitać na początku Mszy Świętej w niedzielę.

Św. Kingo, św. Janie Pawle II, módlcie się za nami.

Ks. Piotr Cebula

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo. 

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: .

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.