Przejdź do treści

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 •  

12.03.2023 r.     III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Rozpoczynamy dziś Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Witam w imieniu całej naszej Rodziny Parafialnej ks. mgr Marcina Pikula, seniora wspólnoty kapłańskiej z parafii Nawojowa. Módlmy się o światło Ducha Świętego i łaski potrzebne dla ks. Kaznodziei i  dla nas wszystkich. Po Mszy św. o godz. 700 zmiana tajemnic różańcowych.
 2. We czwartek Msza św. o godz. 700.
 3. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 1630 oraz o godz. 1900, następnie Msza Święta,.
 4. W sobotę – jest to III  sobota miesiąca – zapraszam na adorację wynagradzającą i przebłagalną za grzechy nasze i świata. Rozpoczęcie o godz. 1800, o godz. 2000 Msza św. 
 5. Odpust Parafialny ku czci św. Józefa obchodzić będziemy w poniedziałek (tj. 20 marca), ponieważ prawo liturgiczne przenosi Uroczystość z Niedzieli Wielkiego Postu na poniedziałek właśnie. W dniu Odpustu  Msza św. rano o godz. 700, a Suma Odpustowa o godz. 1700. Niech nie zabraknie nikogo z nas.
 6. Bóg zapłać 4 rodzinom, które złożyły ofiarę na prace prowadzone w parafii oraz tym, które złożyły  dar na ogrzewanie i ubezpieczenie.
 7. Bóg zapłać Rodzinom, które sprzątały kościół. Bóg zapłać za pracę i ofiarę na utrzymanie naszego kościoła. Proszę następne 10 rodzin w kolejności sąsiedzkiej o przygotowanie kościoła na odpust i przyszłą niedzielę.
 8. Bóg zapłać  dwom rodzinom spoza parafii, które ufundowały i wykonały zasuwę mosiężną do drzwi wewnętrznych. Dzięki temu będzie możliwość pozostawiania przedsionka kościoła otwartego w ciągu dnia, by umożliwić nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Dziękuję rodzinom, które przygotowały paczki dla Ukrainy. Paniom z Caritas dziękuję za spakowanie ich.
 9. Za tydzień w niedzielę składka gospodarcza. Przy tej okazji chcę podziękować za wielką hojność sporej części Parafian i nie tylko parafian. Bóg zapłać. Bóg zapłać każdej osobie  i rodzinie, które modlitwą, ofiarą i życzliwością wspierają naszą parafię.
 10. Polecamy nowy numer Naszego Wędrowania, jest tez Promyczek Dobra i Mały Promyczek Dobra .
 11. Od 31.03-02.04.2023 w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu odbędą się rekolekcje organizowane przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar. Zapisy i szczegółowe informacje. Pod nr telefonu podanym w gablocie i na stronie internetowej: 505-690-316, 574-198-080. Zapisy do 27 marca.. 
 12. Pan Sołtys wsi Bystra informuje, że I rata podatku gruntowego i opłaty za gospodarowanie odpadami będą przyjmowane w Biurze Sołtysa (Klub Seniora) w Domu Ludowym: w poniedziałek 13 marca w godz. od 800 do 1300 oraz we wtorek 14 marca od godz. 800 do 1400. Należy zabrać nakazy płatnicze i zawiadomienie o wysokości opłat za odpady. Ponadto w godzinach przyjmowania podatku będzie możliwość odebrania worków na śmieci przez osoby, które ich nie otrzymały od firmy EMPOL.
 13.  

Program REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH   12-15 marca 2023

Niedziela 12 marca

700    Msza św. zkazaniem dla wszystkich. Po Mszy św. nauka dla małżonków i rodziców.

900   Msza św. zkazaniem dla wszystkich.

1030   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Po zakończeniu – Msza św.

1700   Różaniec w intencji Rodzin i Nowenna  do św. Józefa

Poniedziałek 13 marca

700     Msza św. zkazaniem dla wszystkich

900     Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z Technikum oraz klas VII i VIII Szkoły Podstawowej

1100    Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I- VI Szkoły Podstawowej.

1700    Msza św. zkazaniem dla wszystkich. Po Mszy św. nauka dla małżonków i rodziców

1900   Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nowenna do św. Józefa

Wtorek 14 marca

700    Msza św. zkazaniem dla wszystkich

900    Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z Technikum

oraz klas VII i VIII Szkoły Podstawowej

1100   Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z klas I- VI Szkoły Podstawowej.

1500   Koronka do Miłosierdzia Bożego i  Msza św. dla chorych.

1700    Msza św. zkazaniem dla wszystkich. Szczególnie zapraszamy Młodzieży szkół średnich, studiującą i pracującą. Po Mszy św. Nowenna do św. Józefa

1900   Droga Krzyżowa

Środa 15 marca  – Dzień spowiedzi św.

630  – 700   Spowiedź

700     Msza św. zkazaniem dla wszystkich i błogosławieństwem rekolekcyjnym

900  – 930   Spowiedź młodzieży szkolnej

930       Msza św. z nauką dla młodzieży z Technikum oraz klas VII i VIII Szkoły Podstawowej

1100 –1130   Spowiedź dzieci

1130     Msza św. z nauką dla dzieci z klas I- VI Szkoły Podstawowej.

1500     Koronka do Miłosierdzia Bożego

1530 – 1700   Spowiedź

1700    Msza św. zkazaniem dla wszystkich i błogosławieństwem rekolekcyjnym oraz Nowenna do św. Józefa

W poniedziałek i środę na Mszach św. o 700 i 1700 składka na potrzeby rekolekcji.

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY
Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych
Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także
wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów
ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym
punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w
niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła,
podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych
dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób
stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie
uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za
wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów
i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady
Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022
roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża
Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana
Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw
spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął
zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych
procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie
ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc
osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tuteladla

całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze
seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał
wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm
postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar
bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście,
twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła
w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało
konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być
świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce,
inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe
sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego
dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy
winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za
sprawą tego Papieża.
Warszawa, 9 marca 2023 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski