Przejdź do treści

Ogłoszenia duszpasterskie   01.04.2024 r.

 •  

PONIEDZIAŁEK ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ogłoszenia duszpasterskie   01.04.2024 r.

PONIDZIAŁEK ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

w związku z diecezjalnym Świętem Caritas

Drodzy Diecezjanie!

            Pełni paschalnej radości płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczynamy dzisiaj oktawę Wielkanocy, której zwieńczeniem będzie II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Niedziela Bożego Miłosierdzia, do której przygotowujemy się co roku poprzez odprawianą w naszych kościołach nowennę, zachęca nas abyśmy nie tylko wzywali Bożego Miłosierdzia wobec nas grzesznych ludzi, ale także świadczyli miłosierdzie wobec tych, którzy są w potrzebie i wymagają naszego wsparcia. Dlatego też od wielu już lat Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia i obchodzona jest jako Święto Caritas, dla której Boże miłosierdzie jest wzorem i źródłem mocy w działaniu.

            Od wczoraj, tj. od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zaczęły obowiązywać statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. W liście pasterskim zapowiadającym to wydarzenie napisałem, że „najważniejsza część drogi, jaką podjęliśmy poprzez V Synod Diecezji Tarnowskiej, jest wciąż przed nami. Zapraszam Was zatem do wytrwałego kontynuowania naszej wspólnej pielgrzymki wiary i proszę o otwartość na podejmowanie dzieła V Synodu w waszych wspólnotach parafialnych”. Jednym z bardzo ważnych aspektów tej wspólnej drogi jest działalność charytatywna Kościoła, dlatego w dokumentach synodalnych nie mogło zabraknąć statutów, które odnoszą się bezpośrednio do niej. „Posługa charytatywna Kościoła ma bowiem początek w miłości Boga i bliźniego na wzór Jezusa Chrystusa (…) i znalazła w Kościele także swój wyraz zorganizowanej i uporządkowanej służby człowiekowi w instytucji Caritas” (V Synod DT). To właśnie ta instytucja organizuje i koordynuje posługę miłości Kościoła w naszej tarnowskiej diecezji i wraz z całą rzeszą wolontariuszy skupionych w parafialnych zespołach Caritas jest widzialnym i namacalnym znakiem Bożego Miłosierdzia. Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w działalność Caritas: pracownikom, wolontariuszom i ofiarodawcom, którzy także poprzez przekazywanie co roku 1,5 %­ podatku wspierają dzieła charytatywne w naszej diecezji. Zachęcam także, aby jeszcze więcej osób, szczególnie młodych i w średnim wieku, angażowało się w działalność parafialnych zespołów Caritas, które stanowią prawdziwy fundament tej posługi w diecezji.

            W najbliższą sobotę, tj. 6 kwietnia, o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. bł. Karoliny w Tarnowie będzie miała miejsce uroczysta Msza Święta z okazji diecezjalnego Święta Caritas. Msza będzie transmitowana przez diecezjalne Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pod koniec tego roku przypada 35 rocznica reaktywacji Caritas Diecezji Tarnowskiej, której dokonał arcybiskup Jerzy Ablewicz 8 grudnia 1989 r. W związku z tym jubileuszem, a przede wszystkim dla jeszcze gorliwszej służby na rzecz wszystkich potrzebujących, na zakończenie Mszy Świętej zostanie poświęcony Sztandar Caritas Diecezji Tarnowskiej. Słowa umieszczone na sztandarze: „Chrystusowi w ubogich wiernie służyć”, nawiązują do hasła biskupa Karola Pękali, który był pierwszym dyrektorem Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej powstałego 1 marca 1937 r. Słowa te przypominają nam także prawdę, że służba ubogim jest służbą samemu Chrystusowi.

Drodzy Diecezjanie!

            Przyjęcie Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, szczególnie w sakramencie pokuty, otwiera nas jeszcze mocniej w geście miłosierdzia na pomoc osobom potrzebującym. Gorąco zachęcam Was wszystkich do owocnego przeżycia Niedzieli Miłosierdzia i całego Tygodnia Miłosierdzia. Już teraz gorąco dziękuję za ofiary, które złożycie do puszek Caritas w najbliższą niedzielę z przeznaczeniem na działalność naszej diecezjalnej Caritas. Życzę Wam, aby posługa miłości miłosiernej, „należąca do natury Kościoła i będąca niezbywalnym wyrazem jego istoty” (V Synod DT), stała się prawdziwą naturą każdej i każdego z Was, angażujących się w życie naszego Kościoła diecezjalnego.

            Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Stanowisko Rady KEP ds. Społecznych przed wyborami samorządowymi w Polsce

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski podczas marcowego posiedzenia podjęła problemy, które z całą ostrością ujawniły się po ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce. 

W tym kontekście, w trudnym momencie dziejowym i w czasie trwającej „Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego”, Rada zaapelowała o dalsze modlitwy w intencji Ojczyzny oraz o odpowiedzialne podejście do wyborów samorządowych. 

Rada ds. Społecznych przypomina zasady, którymi powinien kierować się człowiek wierzący i odsyła do treści „Vademecum wyborczego katolika”, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Są bowiem takie zasady, które stanowią fundament godziwego życia społecznego.

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

1.     Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego” [1].

2.     Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość [2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej” [3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

3.     Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[ 4]. W konsekwencji katolicy: 

a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” [5];

b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];

c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci [7];

d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka” [8];

e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było” [9];

f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija” [10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności” [11].

4.     Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem,  o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu” [12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

5.     Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

bp Marian Florczyk
Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski
 ds. Społecznych

Warszawa, dnia 22 marca 2024 r.

Ogłoszenia parafialne

 1. Przeżywamy drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Składka przeznaczona na KUL i UPJP II w Krakowie. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Błogosławieństwa Chrystusa Pana, który zmartwychwstając pokonał śmierć.
 2. Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarnie przyczynili się do godnego przeżycia liturgii Wielkiego Tygodnia. Bóg zapłać ks. Czesławowi, klerykowi Dominikowi, Lektorom, Ministrantom   i DSM za tak wytrwałe adorowanie Pana Jezusa i posługę w czasie liturii Wielkiego Tygodnia. Szczególnie chwała Panu Bogu za zaangażowanie naszych młodych ceremoniarzy Karola i Michała, którzy w tym roku bardzo pięknie przygotowali przebieg obrzędów.
 3. Uczniom klasy VIII i ich rodzicom za wielkie zaangażowanie w zaprojektowanie i wykonanie Ciemnicy oraz Grobu Pańskiego.
 4. Bóg zapłać Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej za czuwanie przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, za asystę w czasie procesji oraz za przygotowanie ognia.
 5. Bóg zapłać, Również Dzieciom szkolnym, Różom Różańcowym, Paniom z KGW i Grupy Aktywnych za udekorowanie i niesienie feretronów, udekorowanie Krzyży.
 6.  Uznanie dla Dziewcząt śpiewających pięknie psalm w Niedzielę Palmową i w czasie Triduum. Panu Organiście, oraz Wam wszystkim uczestniczącym w Liturgii Wielkiego Tygodnia. Za śpiew psalmów Bóg zapłać  Julii, Wiktorii, Oli, oraz panu Markowi. Szczególne Bóg zapłać Pani Marzenie Rogozińskiej za troskę o kwiaty teraz i o ukwiecenie naszego kościoła przez cały rok.  Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uczczenia Pana Boga w tym szczególnym czasie.
 7. Przeżywamy w tym tygodniu Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Dziś o godz. 1040, przed Mszą św. o godz. 1100w pozostałe dni  – po Mszach św.
 8. Msze Święte we wtorek , piątek i sobotę – o godz. 700, a we środę, czwartek i piątek o 1700.
 9. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. zbiórka ministrantów.
 10. W Pierwszy Czwartek Miesiąca na Mszę Świętą zapraszamy młodzież klas VII i VIII z rodzicami na nabożeństwo przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania.
 11. W Pierwszy Piątek o 700 Msza św.. Do chorych z posługą udam się od godz. 830. O godz. 1500 Godzina Miłosierdzia, a po niej możliwość Adoracji Pana Jezusa w ciszy i czas na spowiedź św. Na Wieczorną Mszę św.  zapraszam dzieci z klasy trzeciej z rodzicami.Spowiedź przed Pierwszym Piątkiem codziennie pół godziny przed Mszą św.
 12. I Sobota miesiąca. Wszystkich zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające, które jest tak ważne w walce o pokój na świecie i zbawienie dusz.
 13. W sobotę Diecezjalne Święto Caritas. O godz. 1000  zbiórka DSM. 
 14. Przyszła niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus zapewnił, że kto w tym dniu z czystym sercem przyjmie Komunię św. otrzyma darowanie wszystkich kar i win.  Po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Tarnowskiej.
 15. Dziękuję za Wasze ofiary na zakup kwiatów do Ciemnicy i Grobu Pańskiego, jak również składane przy okazji Adoracji Krzyża, przeznaczone na miejsca, w których żył i umarł  Pan Jezus, w Ziemi Świętej.
 16. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele parafialne. Dziękujemy za ofiary na ubezpieczenie i ogrzewanie ( 2 rodziny),  a także jednej rodzinie za ofiarę na nowy ołtarz.
 17. Bóg zapłać Rodzinom, które sprzątały kościół na Święta.    Bóg zapłać za pracę i ofiarę na utrzymanie naszej świątyni. Proszę następne 10 Rodzin w kolejności sąsiedzkiej o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę.
 18. Życzenia Wójta Gminy

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszelkiego szczęścia, nadziei, siły do pokonywania trudności dnia codziennego oraz wielu Łask Bożych życzą: Starosta Powiatu Gorlickiego, Wójt i Radni Gminy Golice, Radni Powiatowi, Sołtys, Radni Gminnej Rady Seniorów.

Odwzajemniamy życzenia, łącząc ją z gorącą modlitwą i wdzięcznością za życzliwą współpracę Władz Samorządowych z Parafią.

 Chrystus Zmartwychwstał Prawdziwie! Alleluja!