Przejdź do treści

XI Niedziela Zwykła Ogłoszenia duszpasterskie  19.06.2022 r.

  •  
  1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Diecezjalne Święto Rodziny.

2. Procesje w oktawie Bożego Ciała codziennie po Mszy Świętej.

3. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela przeniesiona w tym roku na czwartek 23 czerwca. W czwartek również zakończenie oktawy Bożego Ciała, o godzinie 1700 procesja, tradycyjne błogosławieństwo dzieci oraz wianków.

4. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego odbędzie się w piątek o godz. 800.

W piątek również Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest równocześnie Dniem Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Bóg zapłać wszystkim modlącym się za nas, kapłanów. Ze względu na uroczystość w piątek nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. Po Mszy Świętej wieczornej i procesji odmówimy Akt wynagrodzenia, za co można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego i Caritas.

5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.

6. Msze Święte w ciągu tygodnia codziennie po południu o 1700, a w sobotę rano o 700.

7. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony we wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie Uroczystości Bożego Ciała. Wyrazić pragnę wdzięczność wszystkim, Wam, którzy z miłości do Pana Jezusa pobożną obecnością, modlitwą zaangażowaniem współtworzyliście i współtworzycie wspólnotę modlitwy. Bóg zapłać wszystkim, a szczególnie Rodzinom, które przygotowały ołtarze, za zaangażowanie.

8. Bóg zapłać wszystkim składającym ofiarę ze swojej pracy na potrzeby parafii, w tym za dzisiejszą składkę inwestycyjną. Dwom rodzinom dziękuję za indywidualne ofiary. Bóg zapłać dwom rodzinom za wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu wokół i nad kościołem na Uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję Rodzinom, które we środę i wczoraj sprzątały kościół.  Bóg zapłać za pracę i ofiarę na utrzymanie świątyni. Proszę następne 10 Rodzin w kolejności sąsiedzkiej o przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę.

Na skrzydłach wiary i rozumu

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie studiów na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

         Drodzy Diecezjanie!

Św. Augustyn wyznawał: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”. Te słowa wielkiego Doktora Kościoła,– zdają się streszczać istotę misji każdej katolickiej uczelni. Jest ona przestrzenią, w której wzajemnie przenikają się wiara i rozum, a beneficjentem tej błogosławionej styczności jest człowiek, i cały rozwój chrześcijańskiej kultury. Od wielu lat misję tę owocnie realizuje również Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

         Uczelnia, o której możemy z dumą i radością powiedzieć, iż jest nasza – diecezjalna – szeroko otwiera swe podwoje zapraszając na pięcioletnie studia magisterskie z teologii, a także, co jest tegoroczną edukacyjną nowością, na dwuletnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Studia pięcioletnie dedykowane są osobom świeckim i zakonnym; służą one nie tylko pogłębieniu wiedzy i wiary, ale też przygotowują do nauczania religii w przedszkolu, w szkole podstawowej i średniej. Dwuletnie Studia Teologiczno-Katechetyczne adresowane są do nauczycieli. Ich ukończenie daje stosowne kompetencje wymagane do nauczania religii. W praktyce otwiera to nauczycielom możliwość pracy katechetycznej, co jest niewątpliwym walorem tych studiów, a zarazem poszerzeniem możliwości dydaktyczno-wychowawczych. Rekrutacja na studia magisterskie i podyplomowe trwa od 1 czerwca br. Gorąco zachęcam do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej naszej Uczelni. Składam również serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie zaangażowanie na rzecz naszego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Uczelnia gwarantuje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem – co warto podkreślić – niestrudzenie promuje nauczanie św. Jana Pawła II. Papież Polak uczył w encyklice Fides et ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. To papieskie przesłanie pozostaje niezmiennym drogowskazem Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

         Wszystkim Diecezjanom udzielam błogosławieństwa na trud odkrywania i poznawania Bożej prawdy oraz budowania w jej świetle własnego życia.

† Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI