Przejdź do treści

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Chrystusa Króla 21.11.2021 r.

 •  

Apel Biskupa Tarnowskiego o modlitwę

w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie

Drodzy Diecezjanie!

Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

            Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” – są to słowa nawiązujące do II Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne.

Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach.

Drodzy Diecezjanie! Gorąco proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej JEŻ ,

BISKUP TARNOWSKI

 1. Dzisiaj za pobożne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata Kościół udziela odpustu zupełnego. Przeżywamy też patronalne święto LSO i Akcji Katolickiej. Po Mszy św. wspólnie, uroczyście wyznamy, że pragniemy należeć do Chrystusa.
 2. Msze Święte w ciągu tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota – 700, a we środę i piątek – wieczorem, o 1700. O 1630 Różaniec z wypominkami. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 3. W tym tygodniu:
 4. We Środę wspominamy św. Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy.
 5. W piątek po Mszy św. zapraszam na spotkanie parafialny zespół Caritas.
 6.  Przyszła niedziela jest Pierwszą Niedzielą Adwentu, przez który przygotowujemy się na ponowne przeżywanie Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.
 7. Dziękuję Rodzinom, które wczoraj sprzątały kościół. Bóg zapłać za pracę i ofiarę na utrzymanie świątyni. Proszę następne 10 rodzin w kolejności sąsiedzkiej o przygotowanie kościoła na następną niedzielę.
 8. Wdzięczność chcę wyrazić Panom, którzy wymienili wszystkie żarówki w oświetleniu naszej świątyni. Żarówki (z dużym zapasem) podarowała pewna rodzina spoza parafii. Bóg zapłać.
 9. W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękuję każdemu, kto modlitwą, ofiarą i życzliwością wspiera naszą parafię. Niech Dobry Pan Bóg wynagrodzi.
 10. Dziś po Mszy św. będzie możliwość dołączenia się do zbiórki przeznaczonej na pomoc parafiom przyjmującym migrantów na wschodniej granicy naszej ojczyzny. Kwesta jest zorganizowana na prośbę ks. Biskupa Ordynariusza. Niech wydarzenia, które obserwujemy, zmobilizują nas przede wszystkim do nawrócenia serca, gorliwej modlitwy, wynagradzania za grzechy i prośby o miłosierdzie Boże dla Ojczyzny i Kościoła.
 11. Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Bystrej zaprasza wszystkich do włączenia się do akcji „Szlachetna Paczka”. Trwałe produkty spożywcze, środki czystości lub datki można składać w Szkole do 8 grudnia. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 12. Warto zwrócić uwagę na znane i cenione na całym świecie prawdziwie katolickie pismo „Miłujcie się”. Jest nowy numer „Gościa niedzielnego”.