Przejdź do treści

OGŁOSZENIA – XXX Niedziela Zwykła 24.10.2021 r.

 •  

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z wizytą Ad limina Apostolorum

Drodzy Diecezjanie!

Razem z biskupami pomocniczymi diecezji tarnowskiej będziemy przez najbliższy tydzień składać w Rzymie wizytę zwaną Ad limina Apostolorum, czyli dosłownie „do progów Apostołów”. Zgodnie wielowiekową tradycją oraz aktualnymi wymogami prawa kanonicznego, „biskup diecezjalny obowiązany jest co pięć lat przedstawić Papieżowi sprawozdanie o stanie powierzonej sobie diecezji” (kan. 399). Dlatego biskupi, w czasie określonym przez Stolicę Apostolską, udają się do Rzymu „dla uczczenia grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz spotkania się z Ojcem Świętym” (kan. 400). Poprzednia wizyta polskich biskupów w Rzymie odbyła się w roku 2014. Poprzedziła ona dwa wielkie wydarzenia: kanonizację Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Obecna wizyta Ad limina Apostolorum odbywa się z dwuletnim opóźnieniem ze względu na pandemię. Podstawowym celem wizyty jest umocnienie jedności pomiędzy biskupami a Następcą Apostoła Piotra, a także łączności pomiędzy danym Kościołem lokalnym a Kościołem powszechnym.

Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, o modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka oraz nas biskupów, abyśmy pod Jego przewodnictwem jak najlepiej służyli ludowi Bożemu i prowadzili go do zbawienia.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

 1. Dzisiaj w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna tydzień misyjny. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje.
 2. Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17:00, w sobotę o godz. 7:00. Bezpośrednio po nabożeństwach Msza Święta. W niedzielę Msze św. o 7.00, 9. 00 i 11.00. Różaniec o godz. 10:30.
 3.  Spowiedź codziennie pół godz. przed Mszą Świętą. W piątek od godz.16.00.
 4. W czwartek liturgiczne święto św. Szymona i Judy Tadeusza. 
 5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Pewnym utrudnieniem jest, iż z powodu przymrozków, jest niebezpieczeństwo uszkodzenia wodociągu, dlatego Pan opiekujący się cmentarzem zamknął dopływ wody. Ale zapewne wszyscy parafianie to rozumieją i wiedzą, że woda (i to ciepła), jest dostępna w budynku parafialnym.  Ponadto cieszy fakt, że wiele grobów jest zadbanych. Bóg zapłać szczególnie tym spośród Was, którzy zatroszczyli się i uporządkowali nie tylko same groby swoich bliskich, ale też  alejki czy zarośnięte przestrzenie. To świadczy o wielkoduszności i zasługuje na uznanie.
 6. Serdeczne Bóg zapłać kilku osobom, które po raz kolejny z wielkim poświęceniem, bezinteresownie okazały troskę o nasze wspólne parafialne sprawy. Również 5 rodzinom wyrażam wdzięczność za indywidualne ofiary na potrzeby parafii.
 7. Bóg zapłać grupie sprzątającej kościół (z okolicy Szkoły Rolniczej) za zakupienie figury św. Józefa. A Panu Piotrowi Korona za wykonanie podstawy do tej Figury. 
 8. Dziękuję Rodzinom, które wczoraj sprzątały kościół.  Bóg zapłać za pracę i ofiarę 300 zł na kwiaty i utrzymanie kościoła. Proszę następne 10 rodzin w kolejności sąsiedzkiej o przygotowanie kościoła na następną niedzielę.
 9. Jest nowy numer „Gościa niedzielnego”.
 10. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Kamila Iwona Michalik zamieszkała w Bystrej, oraz Lucjan Mieczysław Michalik zamieszkały w Bystrej. Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach zachodzących pomiędzy mającymi zamiar zawrzeć Sakramentalny Związek Małżeński proszony jest o zgłoszenie tego w Kancelarii Parafialnej.
 11. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, a przez to zwiększonym niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem węgla, zwanego potocznie czadem, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gorlicach zwraca się z apelem o przezorność, sprawdzanie urządzeń, instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz stosowanie czujek tlenku węgla. Szczegóły na stronie www.straz.gov.pl/porady.