Przejdź do treści

Intencje mszalne 21.12. – 27.12.2020 r.

  •  

Poniedziałek 21.12.2020 r.
7:00 1) † Apolonii i Tytusa Szymczyk w r. śmierci Apolonii
2) † Bronisławy Pijanowskiej od wnuka Daniela z żoną

Wtorek22.12.2020 r.
7:00 1) Za duszami w czyśćcu cierpiącymi z int. Ewy Żurowskiej
2) † Wandy Gryzik od syna Wiesława z Rodziną

Środa 23.12.2020 r.
7:00 † Heleny i Ferdynanda Migacz oraz Ireny i Tadeusza Ryba
16:30 † Marii, Franciszka, Mieczysława Marczyk

Czwartek 24.12.2020 r.
7:00 1) † Anieli i Adama Kowalskich z ok. imienin Adama
2) † Adama i Heleny Gwóźdź
24:00 „Pasterka”
1) † Piotra Totosia od Żony i Dzieci
2) † Zofii, Stanisława Kotowicz, synów Marka, Janusza i Mieczysława oraz Roberta Migacza

Piątek 25.12.2020 r.
Uroczystość Bożego Narodzenia
7:30 Za parafian
9:00 † Julii Śliwa od sąsiadów Krajewskich
10:30 † Ks. Jana Górskiego od Teresy z Rodziną
13:00 † Jana, Józefa Szura, Edwarda Młynarskiego
14:00 † Eleonory Osadnik od Agaty i Wojciecha Korzec
15:00 † Franciszki i Stefana z ok. imienin Stefana od Dzieci

Sobota 26.12.2020 r.
Święto świętego Szczepana – pierwszego męczennika
7:30 † Julii i Jana Szymczyk oraz Elżbiety Tenerowicz w r. śmierci Julii
9:00 † Janiny Miareckiej od siostry Stanisławy
10:30 Dz. – błag. w int. Jakuba Szymczyka w 18 r. urodzin z int. Rodziców i Siostry
12:00 † Salomei Szymczyk od kolegów i koleżanek syna Adama z firmy „Stalimpex”
13:00 † Beaty Szura w 8 r. śmierci

Niedziela 27.12.2020 r.
Niedziela Świętej Rodziny
7:30 Za parafian
9:00 † Stanisława Gawlika od wnuków Bartłomieja, Konrada, Darii i Elizy
10:30 † Anny Zych w r. śmierci
12:00 † Kazimierza Korony od sąsiadów Marii i Kazimierza Górskich
15:00 † Elżbiety, Antoniego Zielińskich, syna Andrzeja