Wypominki Roczne Bystra 2016r. godz. 730

 

Bożemu miłosierdziu w naszych pobożnych modlitwach polecamy duszę zmarłych pasterzy Kościoła katolickiego: papieży, biskupów, kapłanów, zwłaszcza tych, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Pawła Miki, ks. Jana Wilka, ks. Franciszka Czosnka, Ks. Wojciecha Urbasia, ks. Franciszka Szatko, ks. Michała Kotry, zmarłego rodaka
ks. Czesława Śliwy. Zmarłych fundatorów i budowniczych tej świątyni, zwłaszcza

Agaty i Wojciecha Ryzner oraz duszę następujących osób:

 

Jana i Julii Leśniak, zmarłych z rodziny Leśniaków i Wilczyńskich, Marii Michała Wojciechowskich, Franciszki Kordeckiej, Wiktorii Fryderyka Olech, Wiktorii Władysława Piecuch, Marii Józefa Piechota i Rodziców, Ksawery Jana Gubała, Jana Pijanowskiego, Marii Michała Szura, Jana Józefa Szura, Juliana Szura, Edwarda Młynarskiego, Zofii Edwarda Korona syna Stanisława, Weroniki Marcina Korona, Marii Gryzik, Jana Pijanowskiego synów Piotra i Józefa, Edwarda Wójcika, Julii Romana Szura, Mieczysława i Stefanii Gryzik syna Stanisława, Zofii Jana Rolak, Stefanii Jana Kowalskich, Bolesława Osioła, Józefa Gawlika, Bronisławy Feliksa Cupiał, Bronisławy Józefa Mieczysława Gawlik, Anny Władysława Przybylskich, Stanisława Osadnika, rodziców Gertrudy i Wojciecha,

Bronisławy i Michała Osioł, Stanisławy Rączka, Barbary i Hipolita Puchajda, Franciszka Anny Dusza, Tadeusza Tokarza, Jana Eugeni Przybyłowicz, Józefa Korony, Marii i Stanisława Labut syna Tadeusza, Teresy Stanisława Zych córki Joanny, Heleny Wójcik, Apolonii Tytusa Szymczyk, Anny Stanisława Adamkiewicz, Mieczysława Żydło, Michała Apolonii Janas, Michała Stanisławy Osioł, Romana Karpińskiego, Michała Apoloni Lucjana Stefanii Janas, zmarłych z rodziny Żydłów, Stefani Jana Dusza, Jana Przybyło, Piotra Andrzeja Przybylskich, Jana Julii Anny Adamczyk, zmarłych z rodziny Habińskich, Ryszarda Przybylskiego, Joanny Wojciecha Przybyła, Anieli Adama Kowalskich, Anny Józefa Dynda, Tadeusza Wiesława Ryba, Leona Jana Gomułka, Stanisława Heleny Zofii Wiejaczka, Heleny Romana Osioł, Heleny Ferdynanda Migacz, Agaty Jana Gryzik,

Agaty Józefa Zych, Anny Adama Józefa Trybus, Honoraty Franciszka Migacz, Piotra Migacz, Feliksa Migacz, Jana Anny Zych, Bronisławy Pawła Zych, Agaty Gryzik, Heleny Ignacego Jerzak, Mieczysława Wójcika i jego rodziców, Jana Matyldy Moroń, Władysława Stanisławy Siuta, Władysławy Franciszka Radzik, Marii Władysława Dusza syna Stanisława, Józefa Piecucha, Jana Marii Osioł, Władysława Zofii Stefani Gawlik, Kunegundy Władysława Dutka syna Kazimierza, Marii Władysława Osioł córki Stanisławy, Władysławy Stanisława Buś córki Barbary, Weroniki Andrzeja Górskich, Józefa Poznańskiego, Zofii Jana Osioł, Tekli Szymczyk, Józefa Szura, Beaty Szura, Ludwiki Jana Tarsa, Józefa Zofii Jerzak, Bogdana Majsterka, Franciszka Marii Pyrek, Stanisława Bałuszyńskiego, Józefa Miareckiego, Andrzeja Stanisławy Sarkowicz, Jana Piecucha, Andrzeja Pyrka, Katarzyny Łukaszyk, Michała Anny Dynda, Władysława Marii Pyrek, Jana Anieli Pyrek, Ferdynanda Heleny Migacz, Antoniego Anny Jarek, Tadeusza Wiesława Ryba, Leona Jana Gomułka, Teodory Stanisława Eugeniusza Marka Dąbrowskich,

Teresy Kazimierza Wiatr, Zofii Leona Lepa, Marii Franciszka Mieczysława Marczyk, Zbigniewa Korzec, Julii Piotra Korzec, Amelii Józefa Dynda, Zofii Franciszka Stanisława Marii Ziemba, Jana i Aleksandry Ziemba, Józefa Justyny Dusza, Haliny Makowiec, Stanisława Pyrka, Stefani Mieczysława Korona, Heleny Józefa Smołkowicz, Jana Katarzyny Olech synów Edwarda i Władysława, Agaty Jana Piecuch, Piotra Marii Julii Gryzik, Jana Kuk, Eugeniusza Klimek, Marii Józefa Przybyło, Janusza Miłonia, Czesławy Tadeusza Zwierzyńskich, Franciszka Franciszki Dąbrowskich, Jana Barbary Zwierzyńskich, Julii Franciszka Kukuła, Jana Zofii Zwierzyńskich, Julii Wojciecha Tokarz córki Marii Komborskiej, Walerii Henryka Szura, Zofii Jana Jurczak, Bronisławy Ignacego Jurczak,

Ignacego Wójcika, Franciszki Jana Fugiel, Apolonii Zych, Józefy Mołda, Anny Józefa Kosteckich, Edwarda Jabłońskiego, Anny Stanisława Szymczyk, Marii Stanisława Wróbel, Piotra Kosteckiego, Józefa Gucwa rodziców i rodzeństwa Adama Cetnarowskiego, Eugeniusza Maniaka, Eleonory Franciszka Adamczyk, Jana Barbary Janik, Stanisława Julii Orlińskich syna Jana, Jana Sokołowskiego, Stanisława Białasa, Anny Władysława Białas synów Eugeniusza i Jana, Bronisławy Stanisława Fabisz synów Józefa Wojciecha Adama, Wawrzyńca Marii Janik, Jana Anny Kopczyńskich, Franciszki Józefy Cieśla, Moniki Serwaczak, Heleny Adama Gwóźdź, Anny Niemiec, Juliana Radzik, Józefa Śliwa, Heleny Mieczysława Sekuła, Czesława Sekuła, Edwarda Antoniego Mrozek, Arkadiusza Czekaj,

Katarzyny Edwarda Wróbel, Anny Henryka Kożuch, Apolonii Marii Józefa Jerzak, Bronisławy Mariana Jerzak, Elżbiety Antoniego Zielińskich syna Andrzeja, Eugenii Ignacego Łukaszyk, Marii Jana Rolka, Leszka Rolka, Marii Stanisława Mituś, Tadeusza Tokarza, Anny Franciszka Dusza, Heleny Szymczyk i rodziców, Jana Anny Szymczyk syna Józefa, Marii Mieczysława Marczyk, Heleny Edwarda Duran, zięcia Tadeusza, Adama Fabisz, Mieczysława Wójcika, Stanisława Krystyny Mierzwa, Czesława Kusiak, Zofii Jana Szymczyk, Ludwiki Stanisława Górskich, Elżbiety Łotowskiej, Bogumiły Adama Marka Cetnarowkich, Marii Jana Osioł syna Józefa ich rodziców, Heleny Osioł, Władysława Migacz, Marii Stanisława Migacz ich rodziców, Zofii Stanisława Fabisz, Apolonii Fabisz, Anny Janik, Marcina Anny Mieczysława Zygmunta Andrzeja Zych, Stanisława Marii Osioł, Krystyny Władysława Jerzego Józefa Bajorek, Apolonii i Marcina Szymczyk, Anny Józefa Janik oraz zmarłych z rodziny, Ewy Krzyszkowskiej, Marii Juliana Urbaś, Marii Wincentego Szostek, Franciszki Stanisława Boczoń, Barbary Gazda, Zofii i Franciszka Gazda,

 

Wypominki Roczne Bystra 2016r. godz. 1030

 

Bożemu miłosierdziu w naszych pobożnych modlitwach polecamy duszę zmarłych pasterzy Kościoła katolickiego: papieży, biskupów, kapłanów, zwłaszcza tych, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Pawła Miki, ks. Jana Wilka, ks. Franciszka Czosnka, Ks. Wojciecha Urbasia, ks. Franciszka Szatko, ks. Michała Kotry, zmarłego rodaka
ks. Czesława Śliwy. Zmarłych fundatorów i budowniczych tej świątyni, zwłaszcza

Agaty i Wojciecha Ryzner oraz duszę następujących osób:

 

Jana i Julii Leśniak, zmarłych z rodziny Leśniaków i Wilczyńskich, Eugeniusza Szura, Haliny Orlewskiej, Stefanii Józefa Orlewskich, oraz zmarłych z rodziny, Honoraty Jana Szymczyk, Zofii Piotra Górskich, Apolonii Stanisława Górskich, Apolonii Wrona, Zofii Stanisława Marka Kotowicz, Roberta Migacz, Ignacego Julii Szymczyk, Józefa Janiny Szymczyk, Jana Anny Szymczyk, Franciszka i Karoliny Markowicz, Zofii Poznańskiej, Anny Franciszka Wierzbickich, Wojciecha Smołkowicza, Eugeniusza Wiejaczka, Anny Szpyrka, Marii Jana Wiejaczka, Jadwigi Andrzeja Szymczyk, Emilii Mieczysława Jarek, Marii Lewińskiej, Zofii Sekuła, Władysława Wróbel, Celiny Podolskiej, Piotra Proroka i jego rodziców, Marcina Anny i Mieczysława Zych, Anny i Henryka Janas córki Marii syna Edwarda, Marii Stanisława Osioł, Mieczysława Orleckiego syna Stanisława, Wojciecha i Karoliny Jarek, Jana i Katarzyny Gryboś, Marii Leona Eugeniusza Franciszka Śliwa, ks. Czesława Śliwa, Teresy Wojciecha Zygmunta Anny Migacz, Stanisława Szymczyk, Marii Pawła Szymczyk, Zofii Hilarego Durlak, Anieli Antoniego Gorący, Anieli Michała Wnuk, Tomasza Ciślak, Anny Eugeniusza Smoła, Marii Kudławiec, Katarzyny Wojciecha Osioł, Mieczysława Szymczyk, Wiktorii Władysława Piecuch, Janiny Zbigniewa Wanat, Józefa Jana Edwarda Stanisława Gryzik, Marii Franciszka Sikora, Zofii Bolesława Dusza,

Władysławy Franciszka Radzik, Józefa Piecuch, Beaty Szura, Józefa Szura, Bronisławy Olech, Adama Dymczaka, Alicji Karpińskiej, Katarzyny Józefa Karpińskich, Michała Salomei Górskich, Józefa Pyzika, Barbary Adolfa Krawczyk, Zofii Tadeusza Krawczyk, Zofii Stanisława Kotowicz syna Marka, Marii Kiełtyka, Józefa Gwoździa, Anny Stanisława Bajorek, Zbigniewa Kazimierza Rafała Teleś, Karoliny Stanisława Kozik, Tadeusza Grabiec i zmarłych z rodziny, Genowefy Prorok i jej rodziców, Marii Żydło, Marii Franciszka Żydło, Zofii Stanisława Mieczysława Józefa Zimowskich, Marii Michała Górskich, Apoloni Jakuba Górskich, Julii Juliana Kowalskich, Władysławy Ewy Polańskiej,

Kazimierza Michaliny Korzec syna Jana. Stanisławy Wawrzyńca Wilczkiewicz, Anny Kazimierza Czubek, Eugeniusza Dąbrowskiego, Grażyny Czubek, Anieli Izydora Jana Danuty Jacka Śliwa, Anny Migacz, Ewy Pietrusza, Stefana Franciszki Szymczyk syna Tadeusza, Władysława Franciszki Krupa, Zygmunta Orleckiego, Mariana Ziaja, Anny Franciszka Dusza, Tadeusza Tokarz, Stanisławy Józefa Augustyn, Anny Jana Korzec, Heleny Szymczyk, Marii Władysława Osioł córki Stanisławy, Janiny Stefana Gryzik, Kazimierza Polańskiego, Marii Stanisława Osioł, Marii Bronisława Kukuła, Haliny Leśniak, Stanisława Guzowskiego, Antoniny Michała Szymczyk córki Cecylii, Michaliny Kazimierza Korzec, Kazimiery Anny Władysława Władysławy Rzepiela, Sylwestra Smołkowicza, Marii Józefa Osioł, Anny Rzepiela, Wojciecha Kamili Marii Wojciechowskich, Ludwiki Józefa Eugeniusza Sekuła, Marka Dąbrowskiego, Marii Kossowskiej, Apoloni Stanisława Osioł,

Julii Franciszka Osioł, Franciszki Mikołaja Piecuch, Michaliny Edwarda Pyszyńskich, Mariana Pyszyńskiego, Pawła Dusza, Tekli Piotra Piecuch, Marii Górskiej, Apolonii Górskiej, Józefa Kossowskiego, Rozalii Jozefa Myśliwy, Małgorzaty Stanisława Mucha, Mariana Myśliwy, Weroniki i Jana Korona, Janiny Piecuch, Apolonii Bernarda Gryboś, Janiny Władysława Karpińskich, Michała Antoniny Szymczyk, Cecylii Szymczyk, Marii Władysława Dusza syna Henryka, Tomasza Zabierowskiego, Piotra Krystyny Migacz, Kazimierza Mikosz, Józefa Apolonii Płaczek, Franciszka Śliwa, Eugeniusza Śliwa, ks. Czesława Śliwa, Bronisławy i Józefa Dziurny, Katarzyny Zbigniewa Cieśla, Janiny Antoniego Tokarz, Jana i Marianny Hajduk zmarłych z rodziny, ks. Czesława Śliwa, Eugeniusza Śliwa syna Franciszka zmarłych z rodziny, Bronisławy Wozniak, zmarłych z rodziny Woźniaków Piecuchów Kiełtyków, Katarzyny Jana Tomasik, Marii Wojciecha Gryzik zmarłych z rodziny, Piotra Zofii Anieli Szymczyk, Juliana Apolonii Politowicz,

Katarzyny i Józefa Szymczyk, Anny Szymczyk, Stanisława Fugiel, Stefanii Franciszka Świerzowskich, Jana Bochenka, Marii Franciszki Józefa Kaweckich, Klementyny Józefa Szuba, Wojciecha Fabisz, Henryka Anny Salomei Oraniewicz, Edwarda Zofii Oraniewicz, Mirosława Oraniewicz, Stanisława Gorzkowicz, Rozalii Józefa Myśliwy, Czesława Korzec, Amelii i Eugeniusza Smędowskich, Cecylii Piotra Pyrek, Antoniego Olbrych, Bolesława Lewińskiego, Julii Stanisława Jana Piecuch, Zofii Ciślak, Anieli Józefa Krupa syna Stanisława, Piotra Gryzik, Stanisława Bronisławy Krupa, Stanisława Marii Katarzyny Ćmiel, Bogusława Rogozińskiego, Stanisława Rogozińskiego, Eugeniusza Ryndaka, Joanny Tadeusza Augustyn, Anny Eugeniusza Kosiek, Elżbiety Józefa Kowalskich, Katarzyny i Józefa Kaweckich syna Tadeusza, Marii Jana Osioł wnuka Tomasza, Heleny Ferdynanda Migacz, Marii Józefa Osioł, Zofii Stanisława Czesława Karpl,

Marii Adolfa Władysława Wojciechowskich, Czesławy i  Tadeusza Zwierzyńskich, Feliksa Radzik, Janiny Henryka Swaczyna, Stefanii Konstantego Myśliwych syna Jana, Stanisława Osioła, Józefa Marii Wróbel, Marii Stanisława Jana Tadeusza Górskich, Jana Honkowicz, Józefa Katarzyny Anny Szymczyk, Jana Wojtarowicza, Marianny Bałczyńskiej, Jana Władysławy Bobola, Jana Janowskiego, Bronisława Marii Jana Knapik, Apolonii Jana Zagórskich, Marii Ignacego Załęskich, Agaty Stanisława Wąsowskich, Józefa Józefy Ludwika Szymczyk, Marii Stanisława Janowskich, Janiny Józefa Gryzik syna Jana, Marii Stanisława Kiełtyka, Elżbiety Antoniego Zielińskich, Andrzeja Zielińskiego, Eugeniusza Piecuch, Jana Bronisławy Wojciechowskich, Anny Franciszka Piecuch, Jadwigi Władysława Szymczyk syna Eugeniusza, Julii Juliana Kowalskich, zmarłych z rodziny Kowalskich,

Łucji Marii Jerzak, Władysławy Ewy Polańskiej, Józefy Stanisława Piecuch, zmarłych z rodziny Piecuchów, Józefy Stanisława Wójcik, zmarłych z rodziny Wójcików, Marii Wojciecha Wojciechowskich, Eugeniusza Sekuła, Michała Zimowskiego, Genowefy Ludwika Wdowik, Apolonii Jana Zielińskich, Józefa Korona, Ludwiki Józefa Osioł, Marii Władysława Osioł córki Stanisławy. Marii Józefa Przybylskich, Marii Antoniego Kłębczyk, Marii, Józefa Stanisława Łątka, Ireny Zięba, Heleny Bulsiewicz, Mariana Bartela, Ewy Krzyszkowskiej, Marii Juliana Urbaś, Marii Wincentego Szostek,