• Wypominki Roczne Bystra 2018r. godz. 7.30

    Bożemu miłosierdziu w naszych pobożnych modlitwach polecamy duszę zmarłych pasterzy Kościoła katolickiego: papieży, biskupów, kapłanów, zwłaszcza tych, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Pawła Miki, ks. Jana Wilka, ks. Franciszka Czosnka, Ks. Wojciecha Urbasia, ks. Franciszka Szatko, ks. Michała Kotry, zmarłego rodaka ks. Czesława Śliwy. Zmarłych fundatorów i budowniczych tej świątyni, zwłaszcza Agaty i Wojciecha Ryzner oraz duszę następujących osób:

    Jana i Julii Leśniak, zmarłych z rodziny Leśniaków i Wilczyńskich, Marii Michała Wojciechowskich, Franciszki Kordeckiej, Wiktorii Fryderyka Olech, Wiktorii Władysława Piecuch, Marii Józefa Piechota i Rodziców, Ksawery Jana Gubała, Jana Pijanowskiego, Marii Michała Szura, Jana Józefa Szura, Juliana Szura, Edwarda Młynarskiego, Zofii Edwarda Korona syna Stanisława, Weroniki Marcina Korona, Marii Gryzik, Jana Pijanowskiego synów Piotra i Józefa, Edwarda Wójcika, Julii Romana Szura, Mieczysława i Stefanii Gryzik syna Stanisława, Zofii Jana Rolak, Stefanii Jana Kowalskich, Bolesława Osioła, Józefa Gawlika, Bronisławy Feliksa Cupiał, Bronisławy Józefa Mieczysława Gawlik, Anny Władysława Przybylskich, Stanisława Osadnika, rodziców Gertrudy i Wojciecha, Bronisławy i Michała Osioł, Stanisławy Rączka, Barbary i Hipolita Puchajda, Franciszka Anny Dusza, Tadeusza Tokarza, Jana Eugeni Przybyłowicz, Józefa Korony, Marii i Stanisława Labut syna Tadeusza, Teresy Stanisława Zych córki Joanny, Heleny Wójcik, Apolonii Tytusa Szymczyk, Anny Stanisława Adamkiewicz, Mieczysława Żydło, Michała Apolonii Janas, Michała Stanisławy Osioł, Romana Karpińskiego, Michała Apoloni Lucjana Stefanii Janas, zmarłych z rodziny Żydłów, Stefani Jana Dusza, Jana Przybyło, Piotra Andrzeja Przybylskich, Jana Julii Anny Adamczyk, zmarłych z rodziny Habińskich, Ryszarda Przybylskiego, Joanny Wojciecha Przybyła, Anieli Adama Kowalskich, Anny Józefa Dynda, Tadeusza Wiesława Ryba, Leona Jana Gomułka, Stanisława Heleny Zofii Wiejaczka, Heleny Romana Osioł, Heleny Ferdynanda Migacz, Agaty Jana Gryzik, Agaty Józefa Zych, Anny Adama Józefa Trybus, Honoraty Franciszka Migacz, Piotra Migacz, Feliksa Migacz, Jana Anny Zych, Bronisławy Pawła Zych, Agaty Gryzik, Heleny Ignacego Jerzak, Mieczysława Wójcika i jego rodziców, Jana Matyldy Moroń, Władysława Stanisławy Siuta, Władysławy Franciszka Radzik, Marii Władysława Dusza syna Stanisława, Józefa Piecucha, Jana Marii Osioł, Władysława Zofii Stefani Gawlik, Kunegundy Władysława Dutka syna Kazimierza, Marii Władysława Osioł córki Stanisławy, Władysławy Stanisława Buś córki Barbary, Weroniki Andrzeja Górskich, Józefa Poznańskiego, Zofii Jana Osioł, Tekli Szymczyk, Józefa Szura, Beaty Szura, Ludwiki Jana Tarsa, Józefa Zofii Jerzak, Bogdana Majsterka, Franciszka Marii Pyrek, Stanisława Bałuszyńskiego, Józefa Miareckiego, Andrzeja Stanisławy Sarkowicz, Jana Piecucha, Andrzeja Pyrka, Katarzyny Łukaszyk, Michała Anny Dynda, Władysława Marii Pyrek, Jana Anieli Pyrek, Ferdynanda Heleny Migacz, Antoniego Anny Jarek, Tadeusza Wiesława Ryba, Leona Jana Gomułka, Teodory Stanisława Eugeniusza Marka Dąbrowskich, Teresy Kazimierza Wiatr, Zofii Leona Lepa, Marii Franciszka Mieczysława Marczyk, Zbigniewa Korzec, Julii Piotra Korzec, Amelii Józefa Dynda, Zofii Franciszka Stanisława Marii Ziemba, Jana i Aleksandry Ziemba, Józefa Justyny Dusza, Haliny Makowiec, Stanisława Pyrka, Stefani Mieczysława Korona, Heleny Józefa Smołkowicz, Jana Katarzyny Olech synów Edwarda i Władysława, Agaty Jana Piecuch, Piotra Marii Julii Gryzik, Jana Kuk, Eugeniusza Klimek, Marii Józefa Przybyło, Janusza Miłonia, Czesławy Tadeusza Zwierzyńskich, Franciszka Franciszki Dąbrowskich, Jana Barbary Zwierzyńskich, Julii Franciszka Kukuła, Jana Zofii Zwierzyńskich, Julii Wojciecha Tokarz córki Marii Komborskiej, Walerii Henryka Szura, Zofii Jana Jurczak, Bronisławy Ignacego Jurczak, Ignacego Wójcika, Franciszki Jana Fugiel, Apolonii Zych, Józefy Mołda, Anny Józefa Kosteckich, Edwarda Jabłońskiego, Anny Stanisława Szymczyk, Marii Stanisława Wróbel, Piotra Kosteckiego, Józefa Gucwa rodziców i rodzeństwa Adama Cetnarowskiego, Eugeniusza Maniaka, Eleonory Franciszka Adamczyk, Jana Barbary Janik, Stanisława Julii Orlińskich syna Jana, Jana Sokołowskiego, Stanisława Białasa, Anny Władysława Białas synów Eugeniusza i Jana, Bronisławy Stanisława Fabisz synów Józefa Wojciecha Adama, Wawrzyńca Marii Janik, Jana Anny Kopczyńskich, Franciszki Józefy Cieśla, Moniki Serwaczak, Heleny Adama Gwóźdź, Anny Niemiec, Juliana Radzik, Józefa Śliwa, Heleny Mieczysława Sekuła, Czesława Sekuła, Edwarda Antoniego Mrozek, Arkadiusza Czekaj, Katarzyny Edwarda Wróbel, Anny Henryka Kożuch, Apolonii Marii Józefa Jerzak, Bronisławy Mariana Jerzak, Elżbiety Antoniego Zielińskich syna Andrzeja, Eugenii Ignacego Łukaszyk, Marii Jana Rolka, Leszka Rolka, Marii Stanisława Mituś, Tadeusza Tokarza, Anny Franciszka Dusza, Heleny Szymczyk i rodziców, Jana Anny Szymczyk syna Józefa, Marii Mieczysława Marczyk, Heleny Edwarda Duran, zięcia Tadeusza, Adama Fabisz, Mieczysława Wójcika, Stanisława Krystyny Mierzwa, Czesława Kusiak, Zofii Jana Szymczyk, Ludwiki Stanisława Górskich, Elżbiety Łotowskiej, Bogumiły Adama Marka Cetnarowkich, Marii Jana Osioł syna Józefa ich rodziców, Heleny Osioł, Władysława Migacz, Marii Stanisława Migacz ich rodziców, Zofii Stanisława Fabisz, Apolonii Fabisz, Anny Janik, Marcina Anny Mieczysława Zygmunta Andrzeja Zych, Stanisława Marii Osioł, Krystyny Władysława Jerzego Józefa Bajorek, Apolonii i Marcina Szymczyk, Anny Józefa Janik oraz zmarłych z rodziny, Ewy Krzyszkowskiej, Marii Juliana Urbaś, Marii Wincentego Szostek, Franciszki Stanisława Boczoń, Barbary Gazda, Zofii i Franciszka Gazda.

© Bystra 205. Opracował Damian Radzik