Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Zakończyliśmy uroczyste obchody ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Na zakończenie tygodnia czci dla Eucharystii przynieśliśmy wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Prosiliśmy Boga, aby swoją wszechmocną opieką otaczał nasze pola, łąki i lasy, strzegł ich przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra.
Odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie na zakończenie oktawy specjalne błogosławieństwo otrzymały wszystkie dzieci.