Dziękczynienie za sakrament bierzmowania

W strugach deszczu 14 czerwca w Starym Sączu przy Ołtarzu papieskim młodzież z diecezji tarnowskiej dziękowała za przyjęty sakrament bierzmowania. Nie zabrakło także przedstawicieli z Bystrej.